Artikelen

Bij Blue River streven we ernaar om niet alleen uitstekende investeringskansen in vastgoed te bieden, maar ook om onze beleggers en belangstellenden te voorzien van alle informatie die ze nodig hebben om geïnformeerde beslissingen te nemen. Op deze pagina presenteren we een verzameling artikelen en rapporten die licht werpen op de kansen en uitdagingen in de industrie.

Articles

Filter
All articles
Blue River
Interview
Marktanalyse
Rapport

Het wagenpark van 2035

In dit rapport biedt Blue River een analyse van de trends en prognoses voor personen- en bedrijfsvoertuigen tot 2035. Het rapport gaat in op de toename van het aantal voertuigen, de opkomst van batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) en biedt een projectie van de samenstelling van het wagenpark in 2035.

Read more...
Open het rapport

ANALYSE & TOEKOMSTVISIE

In dit rapport biedt Blue River een analyse van de trends en prognoses voor personen- en bedrijfsvoertuigen tot 2035. Het rapport gaat in op de toename van het aantal voertuigen, de opkomst van batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) en biedt een projectie van de samenstelling van het wagenpark in 2035.

De analyse gaat in op zowel personenauto’s als bedrijfsvoertuigen.

In het kort

Hoewel de gegevens duiden op een aanzienlijke verschuiving naar elektrificatie van het wagenpark, is de verwachting dat in 2035, 73% van de personenauto’s een verbrandingsmotor zal hebben. In het segment bedrijfsvoertuigen zal dit meer dan 80% zijn.

Het wagenpark zal blijven groeien, maar nog altijd grotendeels uit voertuigen met verbrandingsmotor bestaan: Het absolute aantal zal slechts 14% minder dan in 2024 zijn.

Petrolhead Roel Maas over de energiemix van de toekomst

Joanknecht

“De mobiliteitsbehoefte, het wagenpark en het aantal kilometers; het blijft allemaal toenemen. Daar is energie voor nodig, in welke vorm dan ook. De energietransitie is dus geen bedreiging, het is juist een kans. Wie hier flexibel op in kan spelen, heeft de toekomst in handen.”

Read more...

Roel Maas doet met Blue River Stations Fund wat hij al ruim 25 jaar doet in zijn sector: verandering omarmen, innovatie nastreven en de markt vormgeven. De laatste jaren krijgt ook verduurzaming zijn aandacht. “De mobiliteitsbehoefte, het wagenpark en het aantal kilometers; het blijft allemaal toenemen. Daar is energie voor nodig, in welke vorm dan ook. De energietransitie is dus geen bedreiging, het is juist een kans. Wie hier flexibel op in kan spelen, heeft de toekomst in handen.”


Roel heeft een unieke carrière in de tankstation-wereld opgebouwd. Het begon kort na zijn studie bedrijfseconomie. Zijn vader had twee tankstations met een shop, waar Roel tijdens zijn studententijd met veel plezier werkte. Toen hij kans zag daar een derde aan toe te voegen, nodigde hij Roel uit om samen te gaan ondernemen. Ze maakten  een vijfjarenplan om een exploitatiebedrijf op te bouwen dat onafhankelijk van oliemaatschappijen opereerde. Het was een gouden vondst. “Na die vijf jaar heb ik mijn vader al uit kunnen kopen. Ik was 27, had een aantal filialen, zo’n 30 medewerkers en de drive om verder te bouwen. Nog een aantal jaren later had ik een mooi landelijk netwerk van 24 tankstations.”

Op dat moment kwam er een nieuwe speler op de Nederlandse brandstofmarkt: Lukoil. Internationaal gezien een van de grootste partijen, maar tot dan toe een onbekende in Nederland. “Ik wilde met ze praten over brandstofafname; wellicht kon ik een merk aan mijn keten toevoegen. Het liep anders. Ze bleken grote interesse te hebben in mijn exploitatiebedrijf en deden een overnamevoorstel. Dat raakte ook mijn positie als oprichtend bestuurslid in de retailcoöperatie voor de 260 shops die ik ernaast had opgebouwd met collega’s in de branche. Het was geen gemakkelijke beslissing, want ik was nog zeker niet klaar met ondernemen, maar ik ben er toch voor gegaan.”

Boeiend energielandschap

Wat er in de loop van zijn ruim 25 jaar in deze branche ook veranderd is, een duidelijke constante is er zeker. “Er wordt energie geleverd. Of dat nu benzine, diesel, LPG, CNG, LNG, waterstof of elektriciteit is. Voor die laatste wordt nu, in een razend tempo, de infrastructuur aangelegd. De investeringen die ermee gemoeid zijn, zijn gigantisch. De bestaande pitstoplocaties zijn uitermate geschikt om snelladers te plaatsen. Dat is een groeimarkt, een kans én – vanwege de fluctuerende stroomprijzen – een interessante nieuwe dynamiek.”


“Persoonlijk ben ik er nog niet van overtuigd dat autorijden overwegend elektrisch zal worden. Bekende brandstoffen zoals benzine zullen blijven, nieuwere vormen zoals waterstof zullen toenemen. Maar die ontwikkelingen kosten veel geld en tijd, dus dat duurt nog wel even. Dat is maar goed ook, want de Nederlandse netwerken zijn er helemaal nog niet op ingericht om massaal over te gaan. En dat terwijl we wereldwijd één van de koplopers zijn.”

De stroom die we met z’n allen verbruiken wordt steeds groener, dus ook die voor mobiliteit. Tegelijkertijd hebben we in Nederland nog nooit zoveel bruinkool en aardgas verbruikt om stroom op te wekken, zegt Roel. Er zijn dus nog genoeg uitdagingen over. “Voor het klimaat moeten we nog grote duurzaamheidsstappen zetten. Een flinke uitdaging die ik vanuit mijn expertise graag volledig aangrijp. Dit is gewoon een gave sector en ik vind het allemaal waanzinnig interessant. Voorlopig heb ik geen plannen om te stoppen.Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie winter 2023/2024, gedrukt in november 2023. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl


Het wijdverbreide autobezit in Nederland

Het KiM

Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt.

Read more...
het rapport

Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt.

In de grote steden verliest de auto zijn aantrekkingskracht dankzij tal van alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto. Terwijl het particulier autobezit per inwoner in de centrum-stedelijke gebieden daalde in het afgelopen decennium, steeg het autobezit in de meer landelijke gebieden duidelijk. Ten aanzien van het autogebruik is een soortgelijke trend zichtbaar. Dit concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘Het wijdverbreide autobezit in Nederland’.

De vicieuze cirkel

De vicieuze cirkel van auto-afhankelijkheid beschrijf het proces waarbij meer automobiliteit tot meer automobiliteit leidt, zoals we in het verleden met name in Angelsaksische landen zagen. We introduceren het principe en vervolgens laten we zien dat deze cirkel in beperkte mate van toepassing is voor Nederland.

Was autobezit voorheen een keuze, inmiddels is het steeds meer een noodzaak. De auto wordt de sleutel tot maatschappelijke participatie, waardoor steeds meer mensen een auto aan moeten schaffen. Daarmee is de cirkel rond.

de consumentenbeleving met m.b.t het opladen van elektrische voertuigen.

McKinsey & Company

Een McKinsey-enquête onthult hoe de consumentenhouding ten opzichte van opladen invloed kan hebben op de markt voor elektrische voertuigen en nieuwe mogelijkheden kan openen.

Read more...

De overgang naar elektrische mobiliteit versnelt over de hele wereld. Analyse van McKinsey toont aan dat de jaarlijkse verkoop van geëlektrificeerde personenauto’s in 2022 de tien miljoen eenheden overschreed, wat een stijging van meer dan 50 procent betekent ten opzichte van de verkoopcijfers in 2021. McKinsey voorspelt dat dit aantal tegen 2030 ongeveer 40 miljoen zal bedragen.

Een toename van deze omvang heeft repercussies die veel verder reiken dan alleen de verkoop van elektrische voertuigen (EV’s). Allereerst zal het een even indrukwekkende stijging vereisen in de beschikbaarheid van openbare en particuliere laadpunten. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld waren er in 2022 ongeveer 2,6 miljoen laadpunten beschikbaar. Maar met het toenemende aantal EV’s elk jaar, zal het land tegen 2025 ongeveer 9,5 miljoen laadpunten en tegen 2030 ongeveer 28,0 miljoen laadpunten nodig hebben. Als de groei van de EV-laadinfrastructuur niet gelijk opgaat met de vraag, kunnen consumenten aarzelen om over te stappen van een voertuig met een verbrandingsmotor (ICE). Andere oplaadproblemen, waaronder de aanhoudende zorgen van consumenten over het kunnen opladen zo gemakkelijk als ze vandaag kunnen tanken, zouden ook de bredere acceptatie van EV’s kunnen vertragen.