Archief: Marktanalyse

Het wagenpark van 2035

In dit rapport biedt Blue River een analyse van de trends en prognoses voor personen- en bedrijfsvoertuigen tot 2035. Het rapport gaat in op de toename van het aantal voertuigen, de opkomst van batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) en biedt een projectie van de samenstelling van het wagenpark in 2035.

Read more...
Open het rapport

ANALYSE & TOEKOMSTVISIE

In dit rapport biedt Blue River een analyse van de trends en prognoses voor personen- en bedrijfsvoertuigen tot 2035. Het rapport gaat in op de toename van het aantal voertuigen, de opkomst van batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) en biedt een projectie van de samenstelling van het wagenpark in 2035.

De analyse gaat in op zowel personenauto’s als bedrijfsvoertuigen.

In het kort

Hoewel de gegevens duiden op een aanzienlijke verschuiving naar elektrificatie van het wagenpark, is de verwachting dat in 2035, 73% van de personenauto’s een verbrandingsmotor zal hebben. In het segment bedrijfsvoertuigen zal dit meer dan 80% zijn.

Het wagenpark zal blijven groeien, maar nog altijd grotendeels uit voertuigen met verbrandingsmotor bestaan: Het absolute aantal zal slechts 14% minder dan in 2024 zijn.

Het wijdverbreide autobezit in Nederland

Het KiM

Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt.

Read more...
het rapport

Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt.

In de grote steden verliest de auto zijn aantrekkingskracht dankzij tal van alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto. Terwijl het particulier autobezit per inwoner in de centrum-stedelijke gebieden daalde in het afgelopen decennium, steeg het autobezit in de meer landelijke gebieden duidelijk. Ten aanzien van het autogebruik is een soortgelijke trend zichtbaar. Dit concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘Het wijdverbreide autobezit in Nederland’.

De vicieuze cirkel

De vicieuze cirkel van auto-afhankelijkheid beschrijf het proces waarbij meer automobiliteit tot meer automobiliteit leidt, zoals we in het verleden met name in Angelsaksische landen zagen. We introduceren het principe en vervolgens laten we zien dat deze cirkel in beperkte mate van toepassing is voor Nederland.

Was autobezit voorheen een keuze, inmiddels is het steeds meer een noodzaak. De auto wordt de sleutel tot maatschappelijke participatie, waardoor steeds meer mensen een auto aan moeten schaffen. Daarmee is de cirkel rond.

de consumentenbeleving met m.b.t het opladen van elektrische voertuigen.

McKinsey & Company

Een McKinsey-enquête onthult hoe de consumentenhouding ten opzichte van opladen invloed kan hebben op de markt voor elektrische voertuigen en nieuwe mogelijkheden kan openen.

Read more...

De overgang naar elektrische mobiliteit versnelt over de hele wereld. Analyse van McKinsey toont aan dat de jaarlijkse verkoop van geëlektrificeerde personenauto’s in 2022 de tien miljoen eenheden overschreed, wat een stijging van meer dan 50 procent betekent ten opzichte van de verkoopcijfers in 2021. McKinsey voorspelt dat dit aantal tegen 2030 ongeveer 40 miljoen zal bedragen.

Een toename van deze omvang heeft repercussies die veel verder reiken dan alleen de verkoop van elektrische voertuigen (EV’s). Allereerst zal het een even indrukwekkende stijging vereisen in de beschikbaarheid van openbare en particuliere laadpunten. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld waren er in 2022 ongeveer 2,6 miljoen laadpunten beschikbaar. Maar met het toenemende aantal EV’s elk jaar, zal het land tegen 2025 ongeveer 9,5 miljoen laadpunten en tegen 2030 ongeveer 28,0 miljoen laadpunten nodig hebben. Als de groei van de EV-laadinfrastructuur niet gelijk opgaat met de vraag, kunnen consumenten aarzelen om over te stappen van een voertuig met een verbrandingsmotor (ICE). Andere oplaadproblemen, waaronder de aanhoudende zorgen van consumenten over het kunnen opladen zo gemakkelijk als ze vandaag kunnen tanken, zouden ook de bredere acceptatie van EV’s kunnen vertragen.