Ons verhaal

Initiator Roel Maas heeft uitgebreide ervaring in het aankopen, exploiteren en beheren van tankstations. Sinds 1999 is hij actief als ondernemer in deze branche. In 2014 verkocht hij zijn bedrijf met vierentwintig tankstations, waarna hij zich volledig richtte op het aankopen en verhuren van locaties voor tankstations. Het adviesteam bestaat uit Chris van der Straaten en Hans van Summeren, die ook tientallen jaren ervaring hebben in respectievelijk juridische dienstverlening en financiële dienstverlening.

Blue River Infrastructure Fund is een groeifonds dat een mix van bestaande tankstations en grond voor toekomstige energiehubs koopt. Dit stelt het fonds in staat om een optimaal portfolio op te bouwen met uitstekende rendementsverwachtingen. De totale omvang van het fonds zal € 50 miljoen bedragen. Bij de selectie van tankstationvastgoed worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het vastgoed en met name aan de continuïteit van de kasstromen. Met € 50 miljoen kan Blue River Infrastructure 25-30 locaties aankopen.

De rendementsprognose gaat uit van een investeringsperiode van tien jaar met een startdatum van 1 november 2024. De verwachte bruto gemiddelde jaarlijkse totaalrendement zal liggen tussen 12 en 15%. Het verwachte bruto gemiddelde directe rendement zal 7,0% zijn. De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op een conservatieve benadering. De uitbetaling van het directe rendement vindt elk kwartaal achteraf plaats, te beginnen in het jaar na de afsluiting van de investeringsperiode. De onderbouwing van het rendement is mede gebaseerd op de resultaten die de initiatiefnemer de afgelopen 15 jaar heeft behaald.

Naarmate de economie en welvaart groeien, neemt ook het aantal auto’s op de weg toe.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ondersteunt ons in deze visie. Zij voorspelt dat Nederland in 2040 maar liefst 10 miljoen personenauto’s zal hebben, een stijging van meer dan 12% ten opzichte van 1 januari 2023.

Per 1 januari 2024 zijn er 9,4 miljoen personenauto’s (440 duizend daarvan zijn volledig elektrisch) en meer dan 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen op de Nederlandse wegen. Ongeveer 370.000 nieuwe auto’s worden elk jaar in Nederland geregistreerd. Ongeveer 30% van de verkopen (circa 110.000) betreft zogenaamde volledig elektrische voertuigen. Alle andere nieuw geregistreerde auto’s zijn hybride en/of hebben een verbrandingsmotor. In 2023 is het nettocijfer van personenauto’s op de Nederlandse wegen met 180.000 gegroeid.

Tegelijkertijd werkt de Europese overheid aan een verbod op de verkoop van brandstofmotoren vanaf 2035. Er zijn echter veel obstakels op de weg. De elektriciteitsvoorziening is onvoldoende. Bovendien zijn nieuwe elektrische auto’s zeer duur, zijn de renteverwachtingen ‘langer hoger’ en is de inflatie boven het gewenste niveau. Kortom, consumenten hebben genoeg redenen om voorzichtig te zijn met de aanschaf van een nieuwe elektrische auto.

Nederland heeft een stabiel aantal van ongeveer 4.100 tankstations. Deze bevinden zich langs de snelweg (ongeveer 200), op een industrieterrein (ongeveer 1.100), in een landelijk gebied (ongeveer 800), in een woonwijk (ongeveer 1.000) en langs een stadsuitvalsweg of ringweg (ongeveer 1.000). Blue River richt zich voornamelijk op de laatste twee categorieën, woonwijken en langs stedelijke hoofdwegen. Elk jaar wordt er in Nederland meer dan 11 miljard liter brandstof getankt.

Al deze feiten versterken ons vertrouwen dat tankstations nog tientallen jaren nodig zullen zijn om de groeiende vloot van energie te voorzien.

De huurders van Blue River Infrastructure zijn bekende grote internationaal opererende energiebedrijven. Met deze bedrijven worden zeer langetermijnhuurovereenkomsten gesloten (triple nett, beginnend vanaf 10 jaar).

Als we uw interesse hebben gewekt om te investeren, maken we graag een afspraak om de details en mogelijkheden te bespreken.

About our team:

Roel Maas

Initiatiefnemer en General Partner Blue River Infrastructure Fund

Chris van der Straaten

Aangesteld adviseur en Partner de Eendracht

Hans van Summeren

Aangesteld Adviseur en CEO Andreas Capital