Het wijdverbreide autobezit in Nederland

Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt.

In de grote steden verliest de auto zijn aantrekkingskracht dankzij tal van alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto. Terwijl het particulier autobezit per inwoner in de centrum-stedelijke gebieden daalde in het afgelopen decennium, steeg het autobezit in de meer landelijke gebieden duidelijk. Ten aanzien van het autogebruik is een soortgelijke trend zichtbaar. Dit concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘Het wijdverbreide autobezit in Nederland’.

De vicieuze cirkel

De vicieuze cirkel van auto-afhankelijkheid beschrijf het proces waarbij meer automobiliteit tot meer automobiliteit leidt, zoals we in het verleden met name in Angelsaksische landen zagen. We introduceren het principe en vervolgens laten we zien dat deze cirkel in beperkte mate van toepassing is voor Nederland.

Was autobezit voorheen een keuze, inmiddels is het steeds meer een noodzaak. De auto wordt de sleutel tot maatschappelijke participatie, waardoor steeds meer mensen een auto aan moeten schaffen. Daarmee is de cirkel rond.