Jaarlijks rendement

De rendementsprognose gaat uit van een investeringsperiode van tien jaar, met een startdatum van 1 mei 2024. Het verwachte nettogemiddelde jaarlijkse totaalrendement bedraagt 12-15%.