Jaarlijks rendement

De rendementsprognose gaat uit van een investeringsperiode van tien jaar, met een startdatum van 1 november 2024. Het verwachte bruto gemiddelde jaarlijkse totaalrendement bedraagt 12-15%.